ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒՄ

Մուտքագրեք Ձեր էլ.-փոստի հասցեն

ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) 2011-2015 թթ. ստրատեգիական պլան
ՀՊՃՀ Մանկապարտեզ

ՀՊՃՀ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԹԵԺ ԳԻԾ

(+37410) 545910
ՀՊՃՀ հեռախոսացանցից`
9-10

Գիտություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Կենտրոնի նպատակը համալսարանում իրականացվող գիտատեխնոլոգիական հետազոտությունների համակարգումն ու սպասարկումն է, գիտաժողովների, սեմինարների, մրցույթների կազմակերպումը, ինչպես նաև ՀՊՃՀ գիտական ժողովածուների, հանդեսների հրատարակումը, գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման գործընթացի, այդ թվում հետազոտողի ուսումնական ծրագրի, կազմակերպումը, գիտական աստիճանների և կոչումների շնորհման գործընթացի կազմակերպումն ու համակարգումը, ՀՊՃՀ-ում գործող մասնագիտական խորհուրդների աշխատանքների համակարգումը:

Կենտրոնը կազմված է հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից՝